Υπουργική Απόφαση Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017 (ΦΕΚ 1157/τ.Β’/04-04-2017): Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα.

Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση με αρ. Δ22/οικ. 11828/293/13-03-2017 (ΦΕΚ 1157/τ.Β’/04-04-2017) και τίτλο: «Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης  και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς  Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα.»

Επισημαίνεται ότι στα τηρούμενα βιβλία σε κάθε μονάδα ΦΠΑΔ,  έχει συμπεριληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. ζ: «Κάθε άλλο βιβλίο που κρίνεται απαραίτητο σύμφωνα με την απόφαση 96967/2012 (Β΄2718) του Υπουργείου Υγείας, όπως κάθε φορά ισχύει.»

Το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο του ΦΕΚ εδώ

Advertisements
Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος