Πρόσκληση μετάταξης πτυχιούχου ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής στη Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας του Γενικού Νοσοκοµείου Μεσσηνίας.

Το σχετικό αρχείο της πρόσκλησης με ΑΔΑ: 6Ν6Κ46904Υ-Κ69

Πρόσκληση μετάταξης ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ η πρόσκληση μετάταξης για διάφορες ειδικότητες υπαλλήλων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Οι δεκαεπτά (17) θέσεις από τις αναφερόμενες στην πρόσκληση, αφορούν την ειδικότητα ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας. Οι διαθέσιμες αυτές θέσεις είναι ως εξής:

 • δύο (2) στην Περιφερειακή Ενότητα Σύρου (νήσος Σύρος),
 • τέσσερις (4) στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου (νήσος Ρόδος),
 • δύο (2) στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (νήσος Θήρα),
 • μία (1) στην Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου (νήσος Κάλυμνος),
 • μία (1) στην Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου (νήσος Κάρπαθος),
 • μία (1) στην Περιφερειακή Ενότητα Κέας-Κύθνου (νήσος Κέα),
 • δύο (2) στην Περιφερειακή Ενότητα Κω (νήσος Κως),
 • μία (1) στην Περιφερειακή Ενότητα Μήλου (νήσος Μήλος),
 • μία (1) στην Περιφερειακή Ενότητα Νάξου (νήσος Νάξου),
 • μία (1) στην Περιφερειακή Ενότητα Πάρου (νήσος Πάρος) και
 • μία (1) στην Περιφερειακή Ενότητα Τήνου (νήσος Τήνος).

Μεταξύ των άλλων στο ανωτέρω κείμενο αναφέρεται ότι: «Οι μετατάξεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 168 παρ.1 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α), 78 και 182 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α), 9 παρ.22 του ν.2266/1994 (ΦΕΚ  218/τ.Α), 68 παρ.1  του ν.4002/2011 (ΦΕΚ  180/τ.Α) και 35 παρ.5 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α) όπως ισχύουν, σε κενή οργανική θέση ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν οι υπάλληλοι, χωρίς γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του ν.4368/2016  (ΦΕΚ 21/τ.Α).»

Τα σχετικά links είναι:

Σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Το ηλεκτρονικό αρχείο της πρόσκλησης με ΑΔΑ:Ω0Ε97ΛΞ-77Τ

Πρόσκληση μετάταξης εποπτών δημόσιας υγείας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ η πρόσκληση μετάταξης για διάφορες ειδικότητες υπαλλήλων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, εκ των οποίων τρεις (3) θέσεις αφορούν την ειδικότητα ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Πτυχιούχοι Εποπτών Δηµόσιας Υγείας). Από τις θέσεις αυτές η μία (1) είναι στο Ν.Λέσβου και οι υπόλοιπες δύο (2) στον Ν.Σάμου.

Τα σχετικά links είναι:

Σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Το ηλεκτρονικό αρχείο της πρόσκλησης με ΑΔΑ:ΒΖΡΘ7ΛΩ-06Ν

Πρόσκληση μετάταξης εποπτών δημόσιας υγείας στην Περιφέρεια Αττικής

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ η πρόσκληση μετάταξης για διάφορες ειδικότητες υπαλλήλων στην Περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων δέκα (10) θέσεις αφορούν την ειδικότητα ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας (Εποπτών Υγείας).

Τα σχετικά links είναι:

Σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Το ηλεκτρονικό αρχείο της πρόσκλησης με ΑΔΑ:7Ε2Β7Λ7-0ΒΒ

Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος