Ένωση Αποφοίτων ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ: Ψήφισμα ισοτίμησης – αντιστοίχισης των πτυχίων ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ με του ΠΑΔΑ

Διαδικασία συγκέντρωσης υπογραφών σε ψήφισμα της Ένωσης Αποφοίτων ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, μέσω της πλατφόρμας Avaaz, βρίσκεται αυτές τις ημέρες σε εξέλιξη σχετικά με το μέλλον των αποφοίτων των δύο πρώην τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τα οποία συγχωνεύθηκαν με τον Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/02-03-2018) στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Το ψήφισμα έχει τίτλο «Προς Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Γαβρόγλου: Αυτόματη ισοτίμηση – αντιστοίχιση των πτυχίων ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ με του ΠΑΔΑ» και βρίσκεται διαθέσιμο στο ακόλουθο link

Έως σήμερα η συμμετοχή έχει ξεπεράσει τις 3000 υπογραφές, κάτι που αποδεικνύει, ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο ζήτημα και απαιτείται άμεση επίλυσή του, χωρίς να απαξιώνονται οι τίτλοι σπουδών των αποφοίτων ΤΕΙ.

Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος