Π.Δ. 59/2018: Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

Εκδόθηκε το Π.Δ. 59/2018 (ΦΕΚ 114/τ.Α/29-06-2018) και τίτλο «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης».

Το ΦΕΚ

Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Διαβούλευση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ»

Τέθηκε σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ».

Το σχέδιο του ΠΔ περιλαμβάνει 18 άρθρα και η διαβούλευσή του διαρκεί από 28-02-2017, 16:05 έως 13-03-2017, 17:00.

Στο κείμενο αναφέρονται και οι δραστηριότητες εστίασης, αναψυκτηρίων, κέντρων διασκέδασης κλπ, οι οποίες είναι σχετικές με το αντικείμενο του κλάδου των Τεχνολόγων Υγιεινολόγων. Επιπλέον, επειδή κατά διαστήματα με την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας τόσο σε θέματα αδειοδότησης, όσο και λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, διαπιστώνονται  ζητήματα ασυμφωνίας ή διαφορετικής προσέγγισης, μεταξύ της πολεοδομικής και υγειονομικής νομοθεσίας , θα ήταν χρήσιμο να κατατεθούν απόψεις και από τους συναδέλφους στα πλαίσια της διαβούλευσης.

Το link για την ιστοσελίδα της συγκεκριμένης διαβούλευσης είναι εδώ.

Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος