ΠΔ 41/2018 Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων

Εκδόθηκε το ΠΔ 41/2018 (ΦΕΚ 80/τ.Α’/07-05-2018) με τίτλο «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων»

Το σχετικό ΦΕΚ εδώ

Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Νομική Υπηρεσία, έγγραφο με αρ.πρωτ: 40914 Φ. 701.2/23-06-2017, «Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 3/2015, 14/2014 και 15/2014 πυροσβεστικών διατάξεων και κατάργηση των υπ’ αριθ. 2/1979 και 5/1991 πυροσβεστικών διατάξεων»

Το link για το έγγραφο με ΑΔΑ: 6Θ90465ΧΘ7-7Ξ1 και θέμα: «Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 3/2015, 14/2014 και 15/2014 πυροσβεστικών διατάξεων και κατάργηση των υπ’ αριθ. 2/1979 και 5/1991 πυροσβεστικών διατάξεων»

Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Νομική Υπηρεσία, έγγραφο με αρ.πρωτ: 34529 Φ. 701.2/01-06-2017 σχετικά με την ΚΥΑ με αρ. οικ.16228/17-05-2017, «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων»

Το link για το έγγραφο με ΑΔΑ: Ω6ΓΑ465ΧΘ7-8ΤΒ και θέμα: «Δημοσίευση ΚΥΑ αναφορικά με την απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων»

Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Διαβούλευση σχέδιου Προεδρικού Διατάγματος «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων»

O Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιος Σταθάκης,

Θέτει από σήμερα, Πέμπτη 16-3-2017, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» και καλεί όλους τους πολίτες, τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας απόψεις και προτάσεις, με σκοπό την βελτίωση του προτεινόμενου σχεδίου.

Η δημόσια διαβούλευση θα είναι ανοικτή από την Πέμπτη 16-3-2017 και ώρα 15:00 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 23-3-2017 και ώρα 15:00.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

 

Το link για την ιστοσελίδα της συγκεκριμένης διαβούλευσης είναι εδώ.

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών καταστημάτων.

Εκδόθηκε η με αρ.74088 Φ.700.8/06-01-2017 Πυροσβεστικής Διάταξης 8/2016 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ.Τόσκα Νικόλαου στο με αρ. 165/τ.Β’/26-01-2017 ΦΕΚ με θέμα «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών καταστημάτων». Η απόφαση αυτή έχει εφαρμογή και σε κατηγορίες καταστημάτων και χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 1 με τίτλο «Πεδίο εφαρμογής», στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«1. Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή στις επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε κτίρια με αίτηση για έκδοση Άδειας Οικοδομής πριν την έναρξη ισχύος του π.δ. 71/1988 και υπαίθριους χώρους, που χρησιμοποιούνται για την έκθεση, πώληση και αποθήκευση εμπορευμάτων, όπως καταστήματα πώλησης ειδών για ατομική ή οικιακή χρήση ή κατανάλωση, πολυκαταστήματα (που διαθέτουν ευρύ φάσμα εμπορευμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων είδη ένδυσης, έπιπλα, οικιακές συσκευές, καλλυντικά, κοσμήματα, παιχνίδια, αθλητικά είδη κ.λπ.), εμπορικά κέντρα, αγορές και υπεραγορές τροφίμων (σούπερ μάρκετ), καταστήματα πώλησης ειδών σε επαγγελματίες, φαρμακεία, κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής, καταστήματα πώλησης ζώων ή/και ζωοτροφών, έκθεσης και πώλησης μηχανοκίνητων οχημάτων, σκαφών κ.λπ. ή/και ανταλλακτικών αυτών, πώλησης οικοδομικών υλικών, άνθρακα (κάρβουνο) και καύσιμη ξυλεία, επιδιόρθωση και επεξεργασία αγαθών (χωρίς ν’ ανήκουν στην κατηγορία βιομηχανίες – βιοτεχνίες και αποθήκες αυτών), καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για όρθιους και διερχόμενους ή με πάγκους και σκαμπό, καθώς και καταστήματα υψηλού βαθμού κινδύνου όπως εμπορία χρωμάτων, βερνικιών, και άλλων χημικών προϊόντων, ειδών κυνηγιού και εκρηκτικών υλών, όπλων και πυρομαχικών-βεγγαλικών, μονωτικών υλικών, λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων.
2. Επιπροσθέτως η παρούσα εφαρμόζεται:
α. Σε δραστηριότητες που έχουν λειτουργική εξάρτηση με το κατάστημα και είναι της αυτής ιδιοκτησίας-εκμετάλλευσης, όπως αποθήκες, χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιποί χώροι (όπως αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, κουζίνα, λεβητοστάσια, μετασχηματιστές μέσης και υψηλής τάσης και αποθήκες καυσίμων).
β. Σε χώρους συνάθροισης κοινού εντός του καταστήματος ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας (όπως εστιατόριο, καφετέρια, παιδότοπος).
γ. Σε χώρους καταστημάτων εντός άλλης κύριας χρήσης (όπως κυλικεία εκπαιδευτηρίων, γραφείων, κινηματογράφων, ή/και καταστήματα εντός πρατηρίων υγρών καυσίμων, κτιρίων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας).
3. Οι διατάξεις της παρούσας δεν έχουν εφαρμογή στις εξής δραστηριότητες:
α. Σε καταστήματα που εμπίπτουν στις διατάξεις του π.δ. 71/1988 (Α’ 32) όπως κάθε φορά ισχύει.

β. Σε χώρους συνάθροισης κοινού που είναι ανεξάρτητοι των χώρων του καταστήματος (όπως σε δώματα καταστημάτων), καθώς και σε χώρους συνάθροισης κοινού που είναι πυράντοχα διαχωρισμένοι από τους άλλους χώρους του καταστήματος και διαθέτουν ανεξάρτητες οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου. Οι εν λόγω χώροι αντιμετωπίζονται από άποψη πυροπροστασίας με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 3/2015 Πυροσβεστικής Διάταξης όπως κάθε φορά ισχύει.
γ.  Σε  εμπορικά  καταστήματα  που  υπάγονται  στην 11/2003 Πυροσβεστική Διάταξη (Β’ 817), όπως κάθε φορά ισχύει.
4. Στις περιπτώσεις καταστημάτων που καταλαμβάνουν δύο (2) ή περισσότερα ανεξάρτητα κτίρια, για την επιβολή των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, κάθε κτίριο εξετάζεται ξεχωριστά.»

Link για μεταφόρτωση ολόκληρου του ΦΕΚ

Πυροσβεστική διάταξη με αριθ. 13/2013 (ΦΕΚ 1586/τ. Β’/21-06-2013) Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις και τροποποίηση της υπ’ αριθ. 12/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης

Το ΦΕΚ

Αριθμ. Πυροσβεστικής διάταξης 13/2013

Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας  σε  επιχειρήσεις − εγκαταστάσεις και τροποποίηση της υπ’ αριθ. 12/2012Πυροσβεστικής Διάταξης

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 14 του Ν.3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

β. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 210/1992 « Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α’ 99) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Του άρθρου 63 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 3021/1986 «Περιορισμός πιστοποιητικών και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από υπηρεσίες του δημόσιου τομέα» (Β’ 847).

δ. Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 141).

ε. Του Π.Δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του Π.Δ. 215/2007» (Α’ 167).

στ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98).

ζ. Του άρθρου 2 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α’ 141).

η. Του Π.Δ. 71/1988 «Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» (Α’ 32).

θ. Της Πυροσβεστικής Διάταξης 2/1979 «Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας στα Ξενοδοχειακά καταστήματα» (Β’ 100).

ι. Της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/1981 (Β’ 20) «Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις αιθού- σας συγκεντρώσεως κοινού», όπως τροποποιήθηκε με τις Πυροσβεστικές Διατάξεις 3α/1981 (Β’ 538), 3β/1983 (Β’457), 3γ/1995 (Β’ 717) και 3δ/1995 (Β’ 959).

ια. Της Πυροσβεστικής Διάταξης 6/1996 «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες» (Β’ 150).

ιβ. Της Πυροσβεστικής Διάταξης 8γ/2007 «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα και κατάργηση των υπ’ αριθ. 1/1978, 8/1997, 8α/2002 και 8β/2004 Πυροσβεστικών Διατάξεων» (Β’ 276).

ιγ. Της Πυροσβεστικής Διάταξης 10/2002 «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής» (Β’ 844).

ιδ. Της Πυροσβεστικής Διάταξης 11/2003 «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σε λυόμενες στεγασμένες κατασκευές με εύκαμπτο περίβλημα («τέντα»)» (Β’ 817).

ιε. Του άρθρου 21 «Πυρασφάλεια σταθμών αυτοκινήτων» του Π.Δ. 455/1976 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων – λιπαντηρίων αυτοκινήτων» (Α’ 169).

ιστ. Της Εγκυκλίου Διαταγής Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος 7600/700 Φ.51/1/6-7-1960 «Περί υποδείξεως και εφαρμογής προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας».

ιζ. Της Πυροσβεστικής Διάταξης 13/2012 «Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις» (Β’ 1794).

ιη. Της Πυροσβεστικής Διάταξης 12/2012 «Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων» (Β’ 1794).

ιθ. Του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α’ 84).

κ. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 618/43/13-01-2005 «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης» (Β’ 52), όπως τροποποιήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 17230/671/29-07-2005 (Β’ 1218) και ισχύει.

κα. Την παρ. 1 του τρίτου άρθρου του Ν. 4156/2013 «Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α’ 122).

2.Το γεγονός ότι υφίστανται ανάγκες απλοποίησης και μείωσης των δαπανών των διαδικασιών εκδόσεως διοικητικών πράξεων στις επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις.

3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις και τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 12/2012 Πυροσβεστική Διάταξη ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας

1.Η Πυροσβεστική Αρχή χορηγεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις που από άποψη πυροπροστασίας εμπίπτουν στα παραπάνω (1θ), (1ι), (1ια), (1ιβ), (1ιγ), (1ιδ), (1ιε) και (1ιστ) σχετικά χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, με την υποβολή:

α. Υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 (A’ 75), από το μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικό, που έχει αυτό το δικαίωμα, στην οποία δηλώνεται ότι τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυροπροστασίας εφόσον επιβάλλεται η εγκατάσταση μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας και

β. Υπεύθυνης δήλωσης, του Ν.1599/1986, από τον ιδιοκτήτη- εκμεταλλευτή της επιχείρησης- εγκατάστασης στην οποία δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί όλα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυροπροστασίας.

γ. Λοιπών δικαιολογητικών εγγράφων που προβλέπονται ήδη από την ισχύουσα, κατά περίπτωση, νομοθεσία πυροπροστασίας και τα οποία συνυποβάλλονται με τις προαναφερόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις.

2.Η Πυροσβεστική Αρχή χορηγεί πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις που από άποψη πυροπροστασίας εμπίπτουν στο παραπάνω (1η) σχετικό χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, με την υποβολή:

α. Υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986, από το μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικό, που έχει αυτό το δικαίωμα, στην οποία δηλώνεται ότι τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα μέτρα και μέσα (ενεργητικής) πυροπροστασίας που προβλέπονται, από την εγκεκριμένη μελέτη (ενεργητικής) πυροπροστασίας και το Π.Δ. 71/1988 για τη συγκεκριμένη χρήση εφόσον επιβάλλεται η εγκατάσταση μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας και

β. Υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986, από τον ιδιοκτήτη -εκμεταλλευτή της επιχείρησης- εγκατάστασης στην οποία δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί τα μέτρα και μέσα (ενεργητικής) πυροπροστασίας που προβλέπονται, από την εγκεκριμένη μελέτη (ενεργητικής) πυροπροστασίας και το Π.Δ. 71/1988 για τη συγκεκριμένη χρήση.

γ. Λοιπών δικαιολογητικών εγγράφων που προβλέπονται ήδη από την ισχύουσα, κατά περίπτωση, νομοθεσία πυροπροστασίας και τα οποία συνυποβάλλονται με τις προαναφερόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις.

3.Η ίδια ως άνω διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας ακολουθείται και στις περιπτώσεις επιχειρήσεων-εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν υγρά ή αέρια καύσιμα για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους.

Άρθρο 2

Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας- εφαρμοζόμενη νομοθεσία πυροπροστασίας

1. Η χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας που χορηγεί η Πυροσβεστική Αρχή, καθορίζεται από άλλες ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε κτίρια που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 71/1988 (Α’ 32), έχει διάρκεια ισχύος πέντε (5) ετών, εκτός από τις περιπτώσεις που για συγκεκριμένες χρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, προβλέπεται από άλλες ειδικότερες ισχύουσες διατάξεις, διαφορετική διάρκεια ισχύος.

2.Στις πάσης φύσης επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις, το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας χορηγείται εφόσον προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία και απαιτείται από την αδειοδοτούσα ή άλλη αρμόδια Αρχή. Εξαιρουμένης της ρητής πρόβλεψης μη απαίτησης χορήγησης στην ισχύουσα νομοθεσία, στις περιπτώσεις μη ύπαρξης αδειοδοτούσας Αρχής ή απαίτησης άλλης αρμόδιας Αρχής, το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας χορηγείται κατόπιν υποβολής αιτήματος του ιδιοκτήτη -εκμεταλλευτή της επιχείρησης – εγκατάστασης.

3.Το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας συνοδεύει τα κατά περίπτωση οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας δικαιολογητικά έγγραφα, όπως εγκεκριμένη μελέτη (ενεργητικής) πυροπροστασίας, σχέδια κατόψεων, Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας κλπ.

4.Το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας εκδίδεται από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης των ενδιαφερομένων και χωρίς να αποτελεί έγγραφο νομιμότητας της επιχείρησης – εγκατάστασης, βεβαιώνει ότι έχουν ληφθεί τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη ή κατά περίπτωση φάκελο πυροπροστασίας μέτρα και μέσα (ενεργητικής) πυροπροστασίας που έχει συνταχθεί σύμφωνα τις διατάξεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, χωρίς αυτό να αποκλείει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και τους συνεπαγόμενους κινδύνους στο χώρο για τον οποίο εκδόθηκε, από διάφορες αιτίες ή άλλους παράγοντες.

5.Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο (1κα) σχετικό, σε επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο κεφ. Α’ του ΠΔ 71/1988 και στεγάζονται σε κτίρια ή τμήματά τους που από άποψη ενεργητικής πυροπροστασίας υφίσταται υποχρέωση μόνο τοποθέτησης φορητών πυροσβεστήρων, το αιτούμενο πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας συνοδεύει τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας του κτιρίου ή του κατά περίπτωση τμήματός του με τα σχέδια κάτοψης και τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας δικαιολογητικά έγγραφα. Οι υποβαλλόμενες μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας όπου απαιτείται, πρέπει να είναι σύμφωνες με τη χρήση του κτιρίου ή τμήματός του.

6.Προκειμένου να χορηγηθεί πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε κάθε επιχείρηση- εγκατάσταση απαιτείται επίσης η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης:

α. Αναγνωρισμένης εταιρίας της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 618/43/13-01-2005 όπως αυτή ισχύει όπου αναφέρεται η τήρηση των απαιτήσεων αυτής και ο αριθμός των πυροσβεστήρων που συντηρήθηκαν- αναγομώθηκαν για λογαριασμό της επιχείρησης- εγκατάστασης είτε

β. Προμηθευτή πυροσβεστήρων όπου αναφέρεται η ύπαρξη των απαιτούμενων σημάνσεων και πιστοποιητικών συμμόρφωσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 618/43/13-01-2005 όπως αυτή ισχύει και ο αριθμός των πυροσβεστήρων που πωλήθηκαν για λογαριασμό της επιχείρησης- εγκατάστασης.

7. Την ευθύνη για την τοποθέτηση, συντήρηση και καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα έχει ο εργοδότης που στην παρούσα και τις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας είναι ο ιδιοκτήτης- εκμεταλλευτής, ή (κατά νόμο) υπεύθυνος. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται ο Ν. 3850/2010 όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 3 Έκτακτοι έλεγχοι

1.Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες οφείλουν να διενεργούν σε καθημερινή βάση, με τους εντεταλμένους πυροσβεστικούς υπαλλήλους τους δειγματοληπτικούς έκτακτους ελέγχους, στις επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην παρούσα σε ποσοστό τουλάχιστον 30% επί των χορηγηθέντων πιστοποιητικών (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε εξάμηνη βάση και εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία χορήγησης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που περιγράφονται στην εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας και επιπροσθέτως ελέγχουν αν τηρείται από τους υπευθύνους, το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας.

2.Σε περίπτωση που διαπιστωθούν μικρές παραλείψεις από τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία χορηγεί προθεσμία μέχρι δέκα (10) ημερολογιακών ημερών στον ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή της επιχείρησης- εγκατάστασης προκειμένου να συμμορφωθεί ενώ σε αντίθετη περίπτωση, ύστερα από εκ νέου έκτακτο έλεγχο επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 5 της παρούσας.

3.Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές παραλείψεις, ή ελλείψεις στα μόνιμα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας σε σχέση με τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 5 της παρούσας.

Άρθρο 4

Χορήγηση προσωρινού πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας

1. Η Πυροσβεστική Αρχή σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε κτίρια που εμπίπτουν στις διατάξεις του κεφ. Α’ του Π.Δ. 71/1988 (Α’ 32), δύναται να χορηγεί άπαξ προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, μέγιστης χρονικής διάρκειας ισχύος ενός (1) έτους, εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις από τη (θεωρημένη) μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις περί παθητικής πυροπροστασίας.

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η υποβολή μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας προς έγκριση, απευθείας στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία για το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των ημιυπαίθριων χώρων και τυχόν προσθηκών αυτών.

2.Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του προσωρινού πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας, είναι η λήψη και εγκατάσταση των διαλαμβανομένων στην εγκεκριμένη μελέτη, μέτρων και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας.

3.Σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις στις οποίες έχει ήδη χορηγηθεί προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, δεν παρέχεται το δικαίωμα εκ νέου χορήγησης.

Άρθρο 5

Κυρώσεις

1.Η Πυροσβεστική Αρχή, εφόσον κατά τον έκτακτο έλεγχο διαπιστώσει τη μη τήρηση των προβλεπομένων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που περιγράφονται στην εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία, ανακαλεί το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας γνωστοποιώντας άμεσα την ενέργειά της στην αρμόδια Αρχή που έχει εκδώσει την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς και τις άλλες συναρμόδιες Αρχές και κινεί τη διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, κατά του ιδιοκτήτη -εκμεταλλευτή της επιχείρησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κείμενες διατάξεις.

2.Επίσης, η Πυροσβεστική Αρχή διαβιβάζει με έγγρα- φό της στην οικεία Εισαγγελία, αντίγραφο των κατά περίπτωση Υπεύθυνων Δηλώσεων του Ν. 1599/1986 του μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικού, καθώς και του ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή της επιχείρησης με συνημμένο το Πρακτικό της Επιτροπής εκτάκτων ελέγχων ή της Αναφοράς του υπαλλήλου της Πυροσβεστικής Αρχής προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 1599/1986 «περί ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης» και κοινοποιεί το Πρακτικό ή την Αναφορά και το αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 του μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικού στην αρμόδια Αρχή χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Άρθρο 6 Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η Πυροσβεστική Διάταξη υπ’ αριθ. 13/2012 (Β’ 1794), καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 7

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 12/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης

Η παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 12/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η Πυροσβεστική Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα, σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις στις οποίες δεν επιβάλλεται από άποψη πυροπροστασίας η εγκατάσταση μόνιμων ή ημιμόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας, χορηγεί προθεσμία μέγιστης χρονικής διάρκειας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών στον ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή της επιχείρησης – εγκατάστασης προκειμένου να συμμορφωθεί, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, ανακαλεί το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, γνωστοποιεί την ενέργειά της αυτή στην αδειοδοτούσα Αρχή και κινεί τη διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, κατά του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης – εγκατάστασης».

Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2013

Ο Αρχηγός
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2013
Εγκρίθηκε

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

 

Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος