Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Συγχώνευση Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Εργασίας, με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας;

Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του aftodioikisi.gr, το οποίο δημοσιεύει το από 25-09-2017 δελτίο τύπου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ (ΠΑΣΥΒΝ),  έχει κατατεθεί πρόταση για συγχώνευση των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Εργασίας, με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας.

Υπουργείο Υγείας: Αρμόδιο το Υπουργείο Εσωτερικών για απάντηση στα ερωτήματα για τη στελέχωση των υγειονομικών υπηρεσιών.

Σε συνέχεια των ερωτημάτων των δύο βουλευτών του Ν. Ηρακλείου κ.κ. Β.Κεγκέρογλου (Δημοκρατική Συμπαράξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) και Λ. Αυγενάκη (ΝΔ)  το Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου & Κωδικοποίησης του Υπουργείου Υγείας, με το αρ.πρωτ. 55492/15-09-2017 έγγραφό του, αναφέρει ότι αρμόδιο για απάντηση είναι το Υπουργείο Εσωτερικών.

Πιο συγκεκριμένα το έγγραφο αναφέρει: «Απαντώντας στις με αρ. 7315/17-7-2017 και 7398/19-7-2017 ερωτήσεις που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Β. Κεγκέρογλου και Λ. Αυγενάκη, σχετικά με την επαρκή στελέχωση των υγειονομικών υπηρεσιών με επόπτες δημόσιας υγείας, σας γνωρίζουμε ότι αρμόδιο να αποστείλει στοιχεία είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Εσωτερικών.»

 

ΠΔ 97/2017 (ΦΕΚ 138/τ. Α’/15-09-2017): «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

Εκδόθηκε το ΠΔ 97/2017 (ΦΕΚ 138/τ. Α’/15-09-2017) με τίτλο «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

Το link για το ΦΕΚ εδώ.

ΦΕΚ 3051/τ. Β’/05-09-2017: Έγκριση της 273/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

Εκδόθηκε το ΦΕΚ 3051/ τ. Β’/05-09-2017 με τίτλο «Έγκριση της 273/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.»

Στο άρθρο 16 με τίτλο «Διάρθρωση Υπηρεσιακών Μονάδων της Περιφέρειας», υπάρχει η παράγραφος IA. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ με την παρακάτω δομή:
1. Γραφείο Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης
2. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
3. Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας
4. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών
5. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών
6. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών
7. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων
8. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
9. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
10. Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών
11. Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών

12. Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών
13. Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών
14. Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων
15. Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
16. Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

Στα άρθρα 74 – 79 αναφέρονται οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας καθώς και των Διευθύνσεων και των Τμημάτων, που την αποτελούν και στις σελ. 816 – 896 του αρχείου pdf (σελ. 36258 έως 36338 του ΦΕΚ), είναι τα αντίστοιχα ειδικά περιγράμματα εργασίας, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά των Τμημάτων Γραμματειακής Υποστήριξης των παραπάνω Διευθύνσεων.

 

Το link για το ΦΕΚ εδώ.

Δήμος Πάρου: Πρόσκληση για μετάταξη ενός Επόπτη Δημόσιας Υγείας

Εκδόθηκε η με αρ.πρωτ. 11584/21-08-2017 (ΑΔΑ: 6ΞΙΥΩΞΓ-ΓΑΚ) ανακοίνωση – πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Πάρου. Στις ζητούμενες ειδικότητες αναφέρεται και μία (1) θέση για ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας.

Προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών: 14-09-2017

Το link για την πρόσκληση εδώ

Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης: Έναρξη εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης η εγκύκλιος με αρ.πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/76/οικ.28554/01-09-2017 και ΑΔΑ: Ψ2Τ6465ΧΘΨ-8Ρ8 και θέμα: «Έναρξη εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν.4440/2016, όπως ισχύει)»

Με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο τίθεται από το Υπουργείο προθεσμία από 01-09-2017 έως 15-09-2017, προκειμένου οι ενδιαφερόμενες υπηρεσίες να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και προσωρινή κάλυψη θέσεων με απόσπαση.

Το link για το αρχείο στη σχετική ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος