Πρόσκληση μετάταξης πτυχιούχου ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής στη Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας του Γενικού Νοσοκοµείου Μεσσηνίας.

Το σχετικό αρχείο της πρόσκλησης με ΑΔΑ: 6Ν6Κ46904Υ-Κ69

BHMA on-line: Και εγένετο… Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Με αφορμή την προτεινόμενη ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία θα επηρεάσει και το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας του ΤΕΙ Αθήνας, παραπέμπουμε στο σχετικό άρθρο της κ.Λιάτσου Ολυμπίας στο BHMA on-line με την τελική πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για το νέο ΑΕΙ και το οποίο δημοσιεύτηκε στις 30-07-2017

Ο σύνδεσμος για το άρθρο

Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος