Υπουργείο Υγείας, Γ1δ/οικ.56868/21-07-2017: Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας στη νήσο ΚΩ μετά το σεισμό της 21-7-2017

Το έγγραφο με ΑΔΑ: ΨΧ7Δ465ΦΥΟ-ΔΛ9 εδώ

Advertisements
Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος