Υπουργείο Υγείας, Γ1δ/οικ.56868/21-07-2017: Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας στη νήσο ΚΩ μετά το σεισμό της 21-7-2017

Το έγγραφο με ΑΔΑ: ΨΧ7Δ465ΦΥΟ-ΔΛ9 εδώ

Ερώτηση του βουλευτή κ.Αυγενάκη Ελευθέριου σχετικά με τις ελλείψεις σε Επόπτες Δημόσιας Υγείας στις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Ηρακλείου

Στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου ο βουλευτής Ν. Ηρακλείου και Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας κ.Αυγενάκης Ελευθέριος, κατέθεσε ερώτηση με αρ.πρωτ. 7398/19-07-2017 και θέμα: «Σημαντικές ελλείψεις σε Επόπτες Δημόσιας Υγείας στις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Ηρακλείου», προς τους Υπουργούς Εσωτερικών κ.Σκουρλέτη Παναγιώτη και Υγείας κ.Ξανθό Ανδρέα.

Το έγγραφο με τα ερωτήματα.

Ερώτηση του βουλευτή κ.Κεγκέρογλου Βασίλειου σχετικά με την στελέχωση των υγειονομικών υπηρεσιών με Επόπτες Δημόσιας Υγείας

Στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου ο βουλευτής Ν.Ηρακλείου της Κ.Ο. της Δημοκρατικής Συμπαράξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ.Κεγκέρογλου Βασίλειος, κατέθεσε ερώτηση με αρ.πρωτ. 7315/17-07-2017 και θέμα: «Επαρκής στελέχωση των υγειονομικών υπηρεσιών με Επόπτες Δημόσιας Υγείας» προς τους Υπουργούς Εσωτερικών κ.Σκουρλέτη Πάνο και Υγείας κ.Ξανθό Ανδρέα.

Το έγγραφο με τα ερωτήματα.

ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1104/12-07-2017: «Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 & 81 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει».

Εκδόθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) η ΠΟΛ. 1104/12-07-2017 (ΑΔΑ: 66ΓΓ46ΜΠ3Ζ-7ΘΖ) με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 & 81 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει»

Το έγγραφο

 

Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος