Υπουργείο Υγείας: Διαβούλευση σχέδιου νόμου «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

O Υπουργός Υγείας και Αν. Υπουργός Υγείας θέτουν από τη Μ. Τρίτη, 11-04-2017 και ώρα 18:40, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 24-04-2017 και ώρα 12:00.

Ο Υπουργός Υγείας                                                                                      Ο Αν. Υπουργός Υγείας

Ανδρέας Ξανθός                                                                                                 Παύλος Πολάκης

 

Το link για την ιστοσελίδα της συγκεκριμένης διαβούλευσης είναι εδώ.

Σχόλιο: Και για άλλη μια φορά απουσιάζει ο κλάδος των Υγιεινολόγων ΤΕ…

Υπουργική Απόφαση Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017 (ΦΕΚ 1157/τ.Β’/04-04-2017): Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα.

Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση με αρ. Δ22/οικ. 11828/293/13-03-2017 (ΦΕΚ 1157/τ.Β’/04-04-2017) και τίτλο: «Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης  και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς  Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα.»

Επισημαίνεται ότι στα τηρούμενα βιβλία σε κάθε μονάδα ΦΠΑΔ,  έχει συμπεριληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. ζ: «Κάθε άλλο βιβλίο που κρίνεται απαραίτητο σύμφωνα με την απόφαση 96967/2012 (Β΄2718) του Υπουργείου Υγείας, όπως κάθε φορά ισχύει.»

Το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο του ΦΕΚ εδώ

Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος