Συγκέντρωση υπογραφών για την ίδρυση Επιμελητηρίου Δημοσίου Δικαίου Υγιεινολόγων και Επιστημόνων Υγείας

Στην ομάδα του facebook «Επόπτες Δημόσιας Υγείας» δημοσιεύτηκε η παρακάτω ανακοίνωση με τα συνημμένα αρχεία:

«Στα πλαίσια ενίσχυσης του κλάδου μας, γίνεται μια προσπάθεια συλλογής υπογραφών, ώστε να καταστεί δυνατή η Ίδρυση Επιμελητηρίου Δημοσίου Δικαίου Υγιεινολόγων και Επιστημόνων Υγείας.

Η προσπάθεια είναι συλλογική και προς το παρόν, προσπαθούμε να ενημερώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συναδέλφους (διορισμένους και μη) ώστε να πετύχουμε έναν ελάχιστο αριθμό ιδρυτικών μελών, περίπου 650 ατόμων (ο αριθμός είναι ενδεικτικός).

Συνημμένα θα βρείτε το πίνακα που απαιτείται για τη συλλογή των στοιχείων και των υπογραφών και θα παρακαλούσαμε σε πρώτη φάση και όσο το δυνατόν πιο συγκεντρωτικά, πχ ανά Περιφερειακή Ενότητα να υπογράψουν οι ενδιαφερόμενοι και να σταλούν με fax στο 2510291300 ή στο mail s.tzivelekis@pamth.gov.gr., ή στο pkorras@pamth.gov.gr ή στο ampolosi@pamth.gov.gr

Η λίστα των αποδεκτών ενδεχομένως να μεγαλώσει για καλύτερη εξυπηρέτηση.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ότι θα το διαβάσετε και ευχόμαστε να ανταποκριθείτε όλοι για το καλύτερο όλων μας.»

Ο πίνακας είναι διαθέσιμος για μεταφόρτωση από εδώ

Σύμφωνα με τα σχόλια των μελών της συγκεκριμένης ομάδας και η οποία «ανέβασε» τον πίνακα στην ομάδα του facebook, προτείνεται οι υπογραφές να συγκεντρωθούν έως μέσα Ιανουαρίου, προκειμένου να ξεκινήσουν όσο πιο νωρίς γίνεται, οι όποιες ενέργειες απαιτούνται για την ίδρυση του επιμελητηρίου.

Εκδόθηκε η με αρ. 5Κ/2016 προκήρυξη του ΑΣΕΠ με μία (1) θέση ειδικότητας ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής.

Ακολουθεί δελτίο τύπου του ΑΣΕΠ για την 5Κ/2016 προκήρυξη (ΦΕΚ 12/τεύχος ΑΣΕΠ/21-12-2016) στην οποία συμπεριλαμβάνεται και μία (1) θέση ειδικότητας ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 5Κ/2016

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 5Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/21-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ογδόντα (80) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.).

Το ΦΕΚ της προκήρυξης  διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 10 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 24 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη 5Κ/2016

Τ.Θ. 14 308

Αθήνα Τ.Κ. 115 10

αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) θέσεις της οποίας διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 30ης  Ιανουαρίου 2017, ημέρας Δευτέρας.

Το ηλεκτρονικό αρχείο του ΦΕΚ της προκήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ και το link για απευθείας μεταφόρτωση από το Εθνικό Τυπογραφείο εδώ.

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης: 21 ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο νόμο απλοποίησης της αδειοδότησης 4442/2016 «νέο πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»

Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας το από 15-12-2016 δελτίο τύπου σχετικά με τον Ν.4442/2016 σχετικά με τις αδειοδοτήσεις στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και αρχείο με 21 ερωτήσεις και απαντήσεις. Ακολουθεί το δελτίο τύπου το οποίο μπορεί να βρει κάποιος και εδώ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016) ο Νόμος 4442/2016, «Νέο πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», που αφορά στην απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και ήδη ισχύει.

Σχετικά με το θέμα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε:

«Ο νέος Νόμος 4442 για την απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων επιχειρεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση. Απλοποιείται και επιταχύνεται σημαντικά η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας με την εισαγωγή σύγχρονων εργαλείων σε συμφωνία με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές. Παράλληλα, διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον, προστατεύεται δηλαδή ουσιαστικά το κοινωνικό σύνολο έναντι ενδεχόμενων κινδύνων για το περιβάλλον και την υγεία. Καταργείται η βαριά και γραφειοκρατική διαδικασία αδειοδότησης εκ των προτέρων (ex ante). Προχωρούμε, αντίθετα, στην καθιέρωση της απλής διαδικασίας γνωστοποίησης για την έναρξη μιας οικονομικής δραστηριότητας, όπου αυτό είναι χρήσιμο, χωρίς περιττές διατυπώσεις και επικαλύψεις, και, από εκεί και πέρα, σε ένα σύστημα ουσιαστικών ελέγχων εκ των υστέρων (ex post) στην πραγματική λειτουργία της επιχείρησης. Μαζί με το Νόμο για την απλοποίηση της σύστασης επιχειρήσεων και το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί σύντομα για την εξειδίκευση των ελέγχων, δημιουργείται ένα νέο, σύγχρονο και αξιόπιστο θεσμικό πλαίσιο, απολύτως απαραίτητο τόσο για τη διευκόλυνση της δημιουργίας ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσο και για την προσέλκυση υγιών και μακροπρόθεσμων επενδύσεων».

Διαβάστε 21 ερωτήσεις και απαντησεις για τον σχετικό νόμο εδώ.

από το Γραφείο Τύπου

Μία (1) θέση ειδικότητας ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής στην με αρ. 5Κ/2016, προς δημοσίευση, προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

πό την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ εκδόθηκε ανακοίνωση για την προς δημοσίευση προκήρυξη 5Κ/2016, η οποία αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ογδόντα (80) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.). Στον πίνακα των θέσεων συμπεριλαμβάνεται μία (1) θέση ειδικότητας ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής. Ακολουθεί η ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Κ/2016
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ογδόντα (80) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.).

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο

Link για πίνακα θέσεων

Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/τ.Α’/07-12-2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»

Εκδόθηκε το με αριθμ. 230/τ.Α’/07-12-2016 ΦΕΚ του Ν.4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ ή από εδώ και το οποίο συμπεριλαμβάνει και τις σχετικές διατάξεις για την αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τις άδειες μουσικής κλπ.

Ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227/τ.Α’/06-12-2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»

Εκδόθηκε το με αριθμ. 227/τ.Α’/06-12-2016 ΦΕΚ του Ν.4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ

Ενδιαφέρον παρουσιάσει το άρθρο 18 του συγκεκριμένου νόμου με τίτλο «Τροποποίηση του Ν.3526/2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 24)», στο οποίο αναφέρεται ότι:

«1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3526/2007 (Α΄ 24) προστίθεται περίπτωση κ΄ ως εξής:
«κ) Παραδοσιακός άρτος: ο άρτος που παράγεται σε αρτοποιείο, όπως ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 3526/2007, στο πλαίσιο μιας ενιαίας και συνεχούς διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
α. την επιλογή των πρώτων υλών,
β. το ζύμωμα της ζύμης, η οποία δεν έχει προηγουμένως υποβληθεί σε κατάψυξη, ταχεία κατάψυξη ή ανάλογη διαδικασία συντήρησης,
γ. την εξέλιξη της ζύμης μέχρι την πλήρη μορφοποίηση της και
δ. την έψηση του άρτου.»
2. Στο άρθρο 2 του Ν. 3526/2007 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Η εμπορική χρήση των όρων «παραδοσιακό αρτοποιείο», «παραδοσιακός άρτος» ή «παραδοσιακός φούρνος» επιτρέπεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα αρτοποιεία των οποίων ο άρτος που παράγεται και πωλείται σε καταναλωτές, μεταξύ άλλων αρτοπαρασκευασμάτων ή αρτοσκευασμάτων, είναι παραδοσιακός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση κ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 1, περίπτωση κ΄ του παρόντος νόμου.»»

Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α’/02-12-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις»

Εκδόθηκε το με αριθμ. 224/τ.Α’/02-12-2016 ΦΕΚ του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης  συμφερόντων και λοιπές διατάξεις», το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ ή από εδώ

Σχόλιο: Ας ελπίσουμε ότι με τη βάση δεδομένων «Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης», η οποία αναφέρεται στο άρθρο 16, να καταστεί εφικτός ο σχηματισμός μιας καλύτερης και επικαιροποιημένης εικόνας της κατανομής των ΕΔΥ σε διάφορες θέσεις στο δημόσιο, στην τοπική αυτοδιοίκηση, νπδδ κλπ, κάτι που φαίνεται δύσκολο έως ακατόρθωτο σήμερα με άλλες μεθόδους…

Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος