Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για την δημόσια πρόσκληση (Νο5/2015) του ΟΑΕΔ σε Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2015 (19101 Ανέργων)

Αναρτήθηκαν από χθες (27-11-2015) στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ τα οριστικά αποτελέσματα για την δημόσια πρόσκληση (Νο5/2015) του ΟΑΕΔ σε Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2015 (19101 Ανέργων). Υπενθυμίζεται ότι στην ανωτέρω πρόσκληση είχαν συμπεριληφθεί και θέσεις για Επόπτες Δημόσιας Υγείας.

Τα σχετικά links ακολουθούν παρακάτω:

Το από 27-11-2015 δελτίο τύπου του ΟΑΕΔ

Η ιστοσελίδα ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και τις αρμοδιότητες των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ για τις άδειες ΚΥΕ στις περιοχές αμιγούς κατοικίας

Εκδόθηκε το με αρ.πρωτ. 50666/23-11-2015 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την χορήγηση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ σε περιοχές αμιγούς κατοικίας.

Το με αρ.πρωτ. 50666/23-11-2015 έγγραφο

Πρόσκληση μετάταξης εποπτών δημόσιας υγείας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ η πρόσκληση μετάταξης για διάφορες ειδικότητες υπαλλήλων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, εκ των οποίων τρεις (3) θέσεις αφορούν την ειδικότητα ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Πτυχιούχοι Εποπτών Δηµόσιας Υγείας). Από τις θέσεις αυτές η μία (1) είναι στο Ν.Λέσβου και οι υπόλοιπες δύο (2) στον Ν.Σάμου.

Τα σχετικά links είναι:

Σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Το ηλεκτρονικό αρχείο της πρόσκλησης με ΑΔΑ:ΒΖΡΘ7ΛΩ-06Ν

Πρόσκληση μετάταξης εποπτών δημόσιας υγείας στην Περιφέρεια Αττικής

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ η πρόσκληση μετάταξης για διάφορες ειδικότητες υπαλλήλων στην Περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων δέκα (10) θέσεις αφορούν την ειδικότητα ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας (Εποπτών Υγείας).

Τα σχετικά links είναι:

Σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Το ηλεκτρονικό αρχείο της πρόσκλησης με ΑΔΑ:7Ε2Β7Λ7-0ΒΒ

Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος