Θέσεις Εποπτών Δημόσιας Υγείας στην νέα προκήρυξη του ΟΑΕΔ για Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2015 (19101 Ανέργων) [ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ]

Εκδόθηκε η δημόσια πρόσκληση (Νο5/2015) του ΟΑΕΔ σε Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2015 (19101 Ανέργων) στο παρακάτω link , στην οποία υπάρχει και σημαντικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων Εποπτών Δημόσιας Υγείας (Επόπτες Υγείας).

Το χρονικό διάστημα της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων από τους πιστοποιημένους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, είναι από τις 10.00 π.μ. της 26ης Αυγούστου 2015 και λήγει στις 12.00 μ.μ. της 14ης Σεπτεμβρίου 2015.

[ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ] Τα σχετικά αρχεία που αφορούν την συγκεκριμένη πρόσκληση του ΟΑΕΔ (πρόσκληση-διαθέσιμες θέσεις-προσοντολόγιο για τις θέσεις) είναι διαθέσιμα και στα ακόλουθα links theseis prosonta prosklisi

Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος