Όροι και προϋποθέσεις καταλληλότητας των εκθεσιακών χώρων, Υπουργική Απόφαση Κ1-1480/19.08.2014 (ΦΕΚ 2330/29.08.2014 τεύχος Β’)

ΦΕΚ B 2330/2014

Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος