Συνάντηση του Δ.Σ της ΠΕΕΔΥ με τον υφυπουργό Εργασίας κο Βασίλη Γκεγκέρογλου

Πηγή www.edye.gr

 

Συνάντηση με τον υφυπουργό Εργασίας, κο Βασίλη Γκεγκέρογλου, πραγματοποίησαν τη Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013, στις 5 μ.μ., ο Πρόεδρος κος Γεώργιος Μακρυνός , ο Αντιπρόεδρος κος Αντώνιος Παπαδάκης  και η Γ. Γραμματέας Ευθαλία Μπουλταδάκη ( η οποία είναι και Πρόεδρος του Δ.Σ  του ΣΕΔΥ ) .

Η συνάντηση αφορούσε  προηγούμενο αίτημα του συλλόγου  Εποπτών Δημόσιας Υγείας (ΣΕΔΥ) που είχε κατατεθεί προ διμήνου α) στη Γενική Δ/νση Συνθηκών & Υγιεινής της Εργασίας  & β) ΣΥΑΕ του Υπουργείου Εργασίας και αφορούσε την «άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας» από Υγιεινολόγους ΤΕΙ (σχετικό υπόμνημα που κατατέθηκε).

Ο Υφυπουργός ενημερώθηκε (πρόγραμμα σπουδών, νομοθετικό πλαίσιο) για την αναγκαιότητα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας από τους αποφοίτους του τμήματος Δημόσιας Υγιεινής των ΤΕΙ σε επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας και κυρίως σε εκείνες που ασκείται ο υγειονομικός έλεγχος (επιχειρήσεις τροφίμων, ποτών, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κ.α.). Αποτέλεσμα της συζήτησης ήταν η δέσμευση του υφυπουργού για την προώθηση του παραπάνω αιτήματος στον αρμόδιο Διευθυντή της Γενικής Δ/νσης Συνθηκών & Υγιεινής της Εργασίας & του Συμβουλίου Υγείας & Ασφάλειας Εργαζομένων (ΣΥΑΕ) προκειμένου να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 26του ν. 3850/2010.

Συναντήση του ΔΣ της ΠΕΕΔΥ στο Υπουργείο Υγείας με την αρμόδια Υφυπουργό κα Ζέτα Μακρή

Πηγή www.edye.gr

 

Συνάντηση πραγματοποίησε  τη Πέμπτη, 25 Ιουλίου, 2013,  στις 2.30 μ.μ. το νέο Δ.Σ. με την αρμόδια Υφυπουργό Υγείας, κα Ζέττα Μακρή και ανέπτυξε τις θέσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας (ΠΕΕΔΥ) σχετικά με τρέχοντα και θεσμικά θέματα του κλάδου (Σχετικό Υπόμνημα)  Στη συζήτηση που διεξήχθη σε κλίμα συνεργασίας, πλην των μελών του νέου Δ.Σ. : Προέδρου κ. Γιώργου Μακρυνού , Αντιπροέδρου κ. Αντώνη Παπαδάκη , Γ. Γραμματέως κας Ευθαλίας Μπουλταδάκη της ταμίας κας Ελένης Απατσίδου και των μελών Γεωργίου Καντεράκη , Φωτεινής Κουτσιαρή και Αγγελικής Δημητρούλη  συμμετείχαν επίσης ο πρώην πρόεδρος κος Ευ. Πασβούρης που αναφέρθηκε στη σύσταση «σώματος λειτουργών δημόσιας υγείας» καθώς και η προϊσταμένη του τμήματος υγειονομικών κανονισμών της Δ/νσης Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας, κα Βασ. Κωστούλα.

Η κα Υφυπουργός αναγνώρισε τη συμβολή των εποπτών δημόσιας υγείας και των  πολύτιμων υπηρεσιών που προσφέρουν διαχρονικά στη προστασία της δημόσιας υγείας, κατέγραψε με ενδιαφέρον τα αιτήματα του κλάδου και δεσμεύτηκε για τακτικότερη και ουσιαστικότερη συνεργασία σε θέματα τόσο κλαδικά όσο και υπηρεσιακά. Η συνεργασία αυτή, ανάμεσα στη πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και την ΠΕΕΔΥΥ, αποσκοπεί στη καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα, στις σημερινές πολύ δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε όλοι.

Σύνθεση του νέου Δ.Σ. της ΠΕΕΔΥ

Πηγή www.edye.gr

 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση νέου Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας ( Π.Ε.Ε.Δ.Υ.).
Μετά από τις αρχαιρεσίες της 18-5-2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας,
συγκροτήθηκε σε σώμα την 24-5-2010 ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Γεώργιος Μακρυνός

Αντιπρόεδρος : Αντώνιος Παπαδάκης

Γεν. Γραμματέας : Ευθαλία Μπουλταδάκη

Ταμίας: Ελένη Απατσίδου

Μέλη : Γεώργιος Καντεράκης,

Φωτεινή Κουτσιαρή,

Αγγελική Δημητρούλη,

Δημήτριος Λαμπρόπουλος,

Ευστράτιος Ντρενογιάννης.
Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
          Ο Πρόεδρος                                                            Η Γεν. Γραμματέας
    Μακρυνός Γεώργιος                                                   Μπουλταδάκη Ευθαλία
Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος