Ταβέρνα έκανε χρήση λαδιού από νεκροταφείο

Από το star.gr

Κανένας από τους πελάτες της ακριβής ταβέρνας δε μπορούσε να φανταστεί ότι τα σαγανάκια και οι σαλατούλες που χρυσοπλήρωνε πλάι στο κύμα….  ήταν μαγειρεμένα και σερβιρισμένα με λάδι από τα νεκροταφεία!

Αυτή τη μέθοδο είχε σκαρφιστεί ένας 40χρονος ιδιοκτήτης ταβέρνας σε παραλιακή περιοχή της Πρέβεζας για να κάνει οικονομία και να βγάζει περισσότερα χρήματα, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή των πελατών!

Πιο συγκεκριμένα, ο εστιάτορας που αν τον έβλεπε ο Μποτρίνι θα του έβαζε λουκέτο στο μαγαζί , αντί για αγνό παρθένο ελαιόλαδο χρησιμοποιούσε στο μαγείρεμα και στα δοχεία για τη σαλάτα, λάδι το οποίο έκλεβε από τα καντήλια στα μνήματα νεκροταφείων.

Η απάτη του  αδίστακτου εστιάτορα ξεσκεπάστηκε, όταν μαζί με έναν συνομήλικο συνεργό του μπούκαρε μέσα στο νεκροταφείο της Άρτας για την καθιερωμένη «αγορά» λαδιού! Τα πλαστικά μπιτόνια γεμάτα με 50 κιλά λάδι που είχαν «ρουφήξει» από τα κοιμητήρια της ευρύτερης περιοχής δεν πρόλαβαν να τα χαρούν καθώς αστυνομικοί τους έπιασαν στα πράσα και τους συνέλαβαν !

Οι δυο 40χρονοι δράστες κρατούνται και ανακρίνονται για να εξακριβωθεί ο αριθμός των κλοπών που διέπραξαν και στη συνέχεια θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας.

Σφράγιση καταστήματος λόγο διεξαγωγής τυχερών παιγνίων χωρίς άδεια

Παραθέτουμε περίπτωση, όπου σε ΚΥΕ (καθότι αδειοδοτημενο με την 8577/83), διενεργήθηκε έλεγχος απο το Α.Τ. της περιοχής και κατασχέθηκαν μηχανήματα τυχερών παιγνίων (τυπου φρουτακια) και διαπιστώθηκε «κενό» Νόμου.

Μόλις έχουμε νεότερες εξελίξεις θα παραθέσουμε εδω τις πληροφορίες.

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του άρθρου 51 του Ν. 4002/2011 ορίζεται ότι: «Αν διαπιστωθεί ότι διεξάγονται παίγνια χωρίς την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του νόμου αυτού άδεια, ή χωρίς την προηγούμενη κατάλληλη πιστοποίηση του καταστήματος, τα ελεγκτικά όργανα, ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο νόμο αυτόν και στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Έλεγχου Παιγνίων, προβαίνουν σε άμεση σφράγιση του καταστήματος διεξαγωγής των παιγνίων».

Επομένως, αρμόδια ελεγκτικά όργανα για να προβούν στη σφράγιση του καταστήματος, στη προκειμένη περίπτωση, είναι οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας σας (Δηλαδή του ΑΤ), τη στιγμή  που διενήργησαν τον έλεγχο και διαπίστωσαν τη παράβαση που αναφέρεται στο παραπάνω σχετικό, στο κατάστημα «Καφενείο» που φέρει το διακριτικό τίτλο «-», με Υγειονομικό Υπεύθυνο το κ. ……………   και το οποίο βρίσκεται επί της οδού ……… στ…………  της Δημοτικής Κοινότητας ……………  του Δήμου ……………

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4002/2011 ορίζεται ότι: «Αρμόδια Αρχή για την έκδοση των αδειών, τις πιστοποιήσεις, την εποπτεία και τον έλεγχο διεξαγωγής και εκμετάλλευσης παιγνίων είναι η «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (Ε.Ε.Ε.Π.)».  Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της ΕΕΕΠ είναι «η επιβολή των προβλεπόμενων από το νόμο αυτόν διοικητικών κυρώσεων μεταξύ των οποίων και η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση των αδειών διενέργειας παιγνίων, χωρίς αυτό να αποτελεί εμπόδιο για την επιβολή άλλων κυρώσεων που ορίζονται από τη λοιπή νομοθεσία». Επίσης στις αρμοδιότητες της ΕΕΕΠ είναι και «η ανάθεση διαδικαστικών ενεργειών αναφορικά με τα καθήκοντα που ασκεί σχετικά με τα παίγνια σε άλλους φορείς του Δημοσίου και των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, η οποία θα γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, καθώς και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού».

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι αφενός η αρμοδιότητα που διέπει τα τυχερά παίγνια ανήκει στην Ε.Ε.Ε.Π. και αφετέρου μέσω ΚΥΑ θα μπορεί να ανατεθούν αρμοδιότητες που αφορούν στην επιβολή Διοικητικών κυρώσεων σε άλλους φορείς όπως είναι οι Δήμοι, όμως, έως σήμερα δεν έχει υπάρξει ανάλογη ΚΥΑ. Επομένως, μας καθιστά αναρμόδιους στην επιβολή Διοικητικών κυρώσεων.

Συνεχίζοντας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4002/2011 ορίζεται ότι: «1.Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν σχετικής προτάσεως της Ε.Ε.Ε.Π., θεσπίζονται ο Οργανισμός της Ε.Ε.Ε.Π. και ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.

Μέχρι την έκδοση των παραπάνω Κανονισμών τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπομένων από τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του νόμου αυτού. 3.Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται θέματα σχετικά με τα παίγνια, ιδίως δε: ιγ) Οι διαδικασίες επιβολής κυρώσεων, ο τρόπος καταλογισμού και κλιμάκωσης των κυρώσεων κατά το άρθρο 51.

Από τα προαναφερόμενα, σας γνωρίζουμε ότι μέχρι σήμερα, δεν έχει εκδοθεί ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, οπότε δεν έχουν καθοριστεί οι διαδικασίες και ο τρόπος επιβολής των κυρώσεων γενικότερα αλλά και του άρθρου 51 που αφορά στη σφράγιση του καταστήματος διεξαγωγής των παιγνίων. Όμως, λαμβάνοντας υπόψη τη παράγραφο 1 του άρθρου 29 του Ν. 4002/2011, προχωρούμε στην εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του Νόμου 4002/2011, στην οποία ορίζεται ότι: «Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της Ε.Ε.Ε.Π. και του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, τα θέματα που διέπονται από αυτούς ρυθμίζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. «κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων όσον αφορά τον Οργανισμό της».

Ανατρέχοντας στη κείμενη Εθνική Νομοθεσία, δεν ανεβρέθηκε σχετική Απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. που να ρυθμίζει ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4002/2011 και προβήκαμε έτσι σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Ε.Ε.Ε.Π., η οποία μας παρέπεμψε στις διατάξεις της παραγράφου 3 του Άρθρου 54 Τελικές και μεταβατικές διατάξεις του Ν. 4002/2011, στην οποία ορίζεται ότι: «Μέχρι την ανάληψη των αρμοδιοτήτων των λοιπών εν λειτουργία φορέων ελέγχου από την Ε.Ε.Ε.Π., οι αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από τους φορείς αυτούς». Σύμφωνα με τα παραπάνω, ανατρέξαμε στις διατάξεις του Ν. 3037/2002 (Α’ 174), περί «Απαγόρευσης παιγνίων», όπου στη παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Ν. 3037/2002 ορίζεται ότι: «Πέρα από την επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων, αν διαπιστωθεί η διεξαγωγή ή εγκατάσταση απαγορευμένου, κατά τις διατάξεις των προηγουμένων άρθρων παιγνίου, επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ για κάθε μηχάνημα παιγνίου και οριστική αφαίρεση της αδείας λειτουργίας της επιχείρησης, κατά τις διατάξεις του άρθρου  7, όπου στο άρθρο 7 (Εξουσιοδότηση) ορίζεται ότι:  1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,»,  Δημοσίας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι οροί, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

«2. Με όμοια απόφαση καθορίζεται και το όργανο που επιβάλλει την αφαίρεση της αδείας λειτουργίας της επιχείρησης, ο τρόπος και η διαδικασία αφαίρεσης αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του νομού αυτού.»

Μετά από αναζήτηση της σχετικής ΚΥΑ, διαπιστώσαμε ότι ουδέποτε είχε εκδοθεί ανάλογη Απόφαση όπως οριζόταν κατά τα ανωτέρω (παρ.2 του άρθρου 7 του Ν. 3037/2002) από το έτος 2002 έως και σήμερα, αλλά αντιθέτως, έρχεται η παρ. 16 του άρθρου 54 του Ν. 4002/11 να καταργήσει επιμέρους άρθρα του Ν. 3037/2002 ως εξής: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1, 2, 3 εδάφια πρώτο και δεύτερο, 4, 5, 6, 7 παράγραφοι 2, 8 και 9 του ν. 3037/2002 (Α’ 174)». Επομένως τα άρθρα 5 και 7 του Ν. 3037/2002 καταργούνται από την έναρξη ισχύος του Ν. 4002/2011, οπότε δεν μπορούμε να ανατρέξουμε σε πρότερη Νομοθεσία, ώστε να θέσουμε σε εφαρμογή τις διατάξεις της παραγράφου 3 του Άρθρου 54 Τελικές και μεταβατικές διατάξεις του Ν. 4002/2011, ότι, μέχρι την ανάληψη των αρμοδιοτήτων των λοιπών εν λειτουργία φορέων ελέγχου από την Ε.Ε.Ε.Π., οι αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από τους φορείς αυτούς.

Εφόσον οι διατάξεις του ίδιου Νόμου αντικρούουν η μια διάταξη την άλλη και συγκεκριμένα η παράγραφος 3 του Άρθρου 54 του Ν. 4002/2011, αναιρείται από τη παράγραφο 16 του ίδιου άρθρου και Νόμου, που ουσιαστικά καταργεί οποιαδήποτε προγενέστερη Νομοθεσία, πριν την ισχύ του Ν.4002/2011 σχετικά με την επιβολή κυρώσεων στα τυχερά παίγνια από άλλους φορείς.

Το γεγονός ότι βρεθήκαμε αντιμέτωποι με «κενό» Νόμου, επικοινωνήσαμε με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, από όπου οι κατευθύνσεις ήταν σαφείς, λέγοντας μας ότι:  «Σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του άρθρου 51 του Ν. 4002/2011 ορίζεται ότι: «Αν διαπιστωθεί ότι διεξάγονται παίγνια χωρίς την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του νόμου αυτού άδεια, ή χωρίς την προηγούμενη κατάλληλη πιστοποίηση του καταστήματος, τα ελεγκτικά όργανα, ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο νόμο αυτόν και στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Έλεγχου Παιγνίων, προβαίνουν σε άμεση σφράγιση του καταστήματος διεξαγωγής των παιγνίων». Επομένως ο Δήμος είναι αναρμόδιος να προβεί σε σφράγιση καταστήματος όπου διεξάγονταν τυχερά παίγνια χωρίς να έχει λάβει το κατάστημα την εκ του Νόμου σχετική άδεια.

Κατόπιν των ανωτέρω, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως  σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι διεξάγονται παίγνια χωρίς την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του                   Ν. 4002/2011 άδεια, ή χωρίς την προηγούμενη κατάλληλη πιστοποίηση του καταστήματος, τα ελεγκτικά όργανα, όποια και αν είναι αυτά, ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4002/2011, προβαίνουν σε άμεση σφράγιση του καταστήματος διεξαγωγής των παιγνίων.

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών (πρώην καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος) δεν στοιχειοθετείται παράβαση, ούτε βάσει του με αριθμό 180/79 Π.Δ. ώστε να προβούμε σε προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της αδείας λειτουργίας, ούτε σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/08.10.2012 (ΦΕΚ-2718/τ. Β’/08.10.2012) Υγειονομική Διάταξη. Όπως επίσης, δε μπορούμε να κάνουμε χρήση των διατάξεων του Ν. 3037/2002, διότι αφενός δεν εκδόθηκε ποτέ η σχετική ΚΥΑ που θα ρύθμιζε τέτοιου είδους περιπτώσεις και αφετέρου, έχει καταργηθεί το σχετικό άρθρο (άρθρο 5) του       Ν. 3037/2002 με το οποίο οριζόταν η  οριστική αφαίρεση της αδείας λειτουργίας της επιχείρησης σε περίπτωση που διαπιστωνόταν η διεξαγωγή ή ακόμη και η εγκατάσταση απαγορευμένου παιγνίου χωρίς άδεια. Επομένως δεν νομιμοποιούμαστε να προβούμε στην αφαίρεση ή στην ανάκληση της με αριθ. πρωτ.: ……………………  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «Καφενείο» που φέρει το διακριτικό τίτλο «-», με Υγειονομικό Υπεύθυνο τ…. κ. ………………………… και το οποίο βρίσκεται επί της οδού ………………. στ……………………… της Δημοτικής Κοινότητας ……………………… του Δήμου ………………..

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ελληνικά νοικοκυριά σε κρίση

Σε φαγητό και στέγη έριξαν το βάρος τα νοικοκυριά τον πρώτο (ουσιαστικά) χρόνο της κρίσης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών το 2011.

Όπως ήταν φυσικό οι προϋπολογισμοί «κόπηκαν» και κατά μέσο όρο τα νοικοκυριά διέθεσαν 1.824 ευρώ το μήνα, αντί 2.020 ευρώ το 2010 οπότε η χώρα έμπαινε στο Μνημόνιο. Η μείωση είναι 6,8% αλλά αν ληφθεί υπόψη και ο πληθωρισμός ανεβαίνει στο 10,8%.

Το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών του μέσου προϋπολογισμού των νοικοκυριών αφορά στα είδη διατροφής (19,5%), και ακολουθούν οι μεταφορές (13,2%) και η στέγαση (12,6%), ενώ οι υπηρεσίες της εκπαίδευσης αποτελούν το μικρότερο μερίδιο των δαπανών (3,5%).

Οι επιλογές

Με τα λεφτά να λιγοστεύουν, το καταναλωτικό πρότυπο άλλαξε. Καταγράφεται σημαντική μετατόπιση των δαπανών που αφορούν στην ένδυση – υπόδηση, διαρκή αγαθά, διάφορα αγαθά και υπηρεσίες, ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια, μεταφορές προς τις δαπάνες που αφορούν κυρίως στη διατροφή και τη στέγαση.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ σημειώνεται μεγαλύτερη μείωση δαπανών σε τρέχουσες τιμές, σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα (2010), για ένδυση – υπόδηση (-20,1%), διαρκή αγαθά (-15,7%), ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια (-9,8%), διάφορα αγαθά και υπηρεσίες (-9,7%), μεταφορές (-9,4%), στην υγεία (-7,9%), και. στην αναψυχή και πολιτισμό και στις επικοινωνίες (-6,1%).

Μικρότερες μειώσεις παρατηρούνται στις δαπάνες για οινοπνευματώδη ποτά και καπνό (-3,2%) και εκπαίδευση (-0,8%).

Αντίθετα, μικρή αύξηση παρατηρήθηκε στις δαπάνες διατροφής κατά 1% και στη στέγαση κατά 0,6%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ

ΠΗΓΗ: http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=238914&catID=11

Άρειος Πάγος: Τρεις εγκύκλιοι για την προστασία του Περιβάλλοντος

Η πάταξη των περιβαλλοντικών εγκλημάτων είναι το θέμα των τριών εγκυκλίων που κοινοποίησε στους συναδέλφους του ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημ. Δασούλας.

Όπως αναφέρεται στην πρώτη εγκύκλιο, λόγω της θερινής περιόδου, οι εισαγγελικοί λειτουργοί αλλά και οι προανακριτικοί υπάλληλοι πρέπει να είναι σε εγρήγορση για την πρόληψη, την αποτροπή και τη βεβαίωση των περιβαλλοντικών εγκλημάτων. Και αυτό γιατί λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης παρατηρείται έξαρση των εγκλημάτων σε βάρος του περιβάλλοντος, ιδίως με τις ρίψεις απορριμμάτων και αποβλήτων.

Όπως επισημαίνει ο κ. Δασούλας, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις τότε θα κινείται η αυτόφωρη διαδικασία, οι παραβάτες θα οδηγούνται στον Εισαγγελέα και η υπόθεση θα εκδικάζεται κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα.

Πυρκαγιές

Στη δεύτερη εγκύκλιό του ο εισαγγελικός λειτουργός αναφέρει ότι λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο πρέπει οι κατά τόπους εισαγγελείς να παραγγείλουν στους αρμοδίους πυροσβεστικούς υπαλλήλους να εντείνουν τους ελέγχους τους, προς αποφυγή πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές περιοχές, όπως και στις χωματερές.

Μάλιστα ο κ. Δασούλας διαβίβασε στους συναδέλφους του παλιότερη  εγκύκλιο του τέως εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γ. Σανιδά, στην οποία υπογραμμίζεται ότι οι δασικές υπηρεσίες εάν διαπιστώσουν παραβάσεις (ανέγερση κτισμάτων εντός δασών, περιφράξεις, υλοτόμηση, εκχέρσωση, κ.λπ.) πρέπει να συλλαμβάνουν τους υπαίτιους και σε αντίθετη περίπτωση οι δασικοί υπάλληλοι θα αντιμετωπίζουν ποινικές ευθύνες.

Ηχορύπανση

Στην τρίτη εγκύκλιο που αφορά την ηχορύπανση από κέντρα διασκέδασης, ο εισαγγελικός λειτουργός επικαλείται πρόσφατη έρευνα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, σύμφωνα με την οποία η ηχορύπανση έρχεται δεύτερη (μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση) στην κατάταξη των περιβαλλοντικών κινδύνων για την υγεία.

Σύμφωνα με υγειονομική διάταξη, για τους παραβάτες προβλέπεται αυτόφωρη διαδικασία και ποινές φυλάκισης έως ένα έτος και χρηματική ποινή τουλάχιστον 5.000 ευρώ. Εάν παραβιαστεί η σχετική διάταξη, τότε τα φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται το κατάστημα θα συλλαμβάνονται.

Λόγω της θερινής περιόδου, ο κ. Δασούλας παρήγγειλε στους κατά τόπους εισαγγελείς τη διενέργεια συστηματικών ελέγχων από τα αρμόδια όργανα, ενώ τους ζητεί να εξετάζουν και την προσωρινή αφαίρεση των αδειών λειτουργίας των καταστημάτων.

 

ΠΗΓΗ:  http://www.naftemporiki.gr/story/661579

 

Γιατί το έργο των συναδέλφων πρέπει να αναδεικνύεται : Διεύθυνση Υγείας Π.Ε. Καβάλας

Αναδημοσίευση από το blog epoptes.wordpress.com  του συναδέλφου Αντώνη Παπαδάκη

Μέσα στην αναζήτηση στο διαδίκτυο εντόπισα την παρακάτω αναφορά στον ιστότοπο http://www.proininews.gr

290px-Kavala_200708 Βαίνει προς ολοκλήρωση το σήριαλ με το νερό της Νικήσιανης, Γεωργιανής και του Αγίου Χριστοφόρου. Αυτό γίνεται για έναν λόγο. Η ΔΕΥΑ Παγγαίου απομακρύνθηκε από τις αρχικές της υπόνοιες και υποψίες. Έκατσε κάτω και έψαξε το θέμα στην πραγματική του διάσταση. Τότε βρήκε όλες τις απαντήσεις κι εξηγήσεις που αναζητούσε. Κατάλαβε ότι σε αυτή την ιστορία δεν υπάρχουν ούτε προβοκάτορες, ούτε φαντάσματα. Μόνο ένα δίκτυο ύδρευσης, την ύπαρξη του οποίου τόσο καιρό δεν γνώριζε.

Πριν από 20 μέρες είχε γίνει στο γραφείο του Αρχέλαου Γρανά μια σύσκεψη όπως η χθεσινή. Πολιτικά για τον Δήμο Παγγαίου είχε μιλήσει ο αντιδήμαρχος Τάκης Ηλιάδης. Αρκεί να συγκρίνουμε εκείνα τα λόγια με αυτά που είπε χθες ο Βασίλης Ξουλόγης. Ήταν η μέρα με την νύχτα. Τον δικαιολογούμε όμως τον κ. Ηλιάδη. Τότε το θέμα ήταν πολύ πρόσφατο και κάποιοι της αντιπολίτευσης είχαν σπεύσει σαν κοράκια να το εκμεταλλευτούν για δικούς τους λόγους.

Πέρασε ο καιρός. Έπεσαν οι τόνοι. Επικράτησε η λογική. Βρέθηκε μια πρώτη λύση, ετοιμάζεται μια ακόμη καλύτερη. Ποιος κέρδισε απ’ όλα αυτά; Πρώτα πρώτα η ΔΕΥΑ Παγγαίου, πλέον ξέρει με τι υποδομές έχει να κάνει. Δεύτερον η Διεύθυνση Υγείας της Π.Ε. Καβάλας. Με επικεφαλής τον Χρήστο Παπαδόπουλο συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις. Λειτουργεί σοβαρά, γρήγορα (σχετικά), με τέτοιο τρόπο που στο τέλος ουδείς μπορεί να πει για αυτή το παραμικρό. Είναι υπηρεσία παράδειγμα προς μίμηση, όπως συχνά λέμε. Για τις υπηρεσίες δεν το λέμε τόσο συχνά. Να όμως που ο κανόνας (αν υπάρχει τέτοιος) έχει και τις εξαιρέσεις του.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: Επικαιροποιημένες οδηγίες σχετικά με την επαγρύπνηση και την ετοιμότητα για αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών λύσσας μετά από έκθεση σε ζώο που φέρει τον ιό

Κατεβάστε την εγκύκλιο από τον παρακάτω σύνδεσμο για να ενημερωθείτε σχετικά:

ΒΕΖΕΘ-Ω06

 

Ο Μπιλ Γκέιτς επενδύει στο «Facebook των επιστημόνων»

Στη διαδικτυακή πύλη για ερευνητές ResearchGate, που θεωρείται το «Facebook των απανταχού επιστημόνων», καθώς τους διευκολύνει στις επαφές, τις ανταλλαγές γνώσεων και γενικότερα στη δικτύωσή τους, αποφάσισε να επενδύσει ο Μπιλ Γκέιτς, ο οποίος τον περασμένο μήνα ανακηρύχθηκε από το περιοδικό Forbes και πάλι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Ο Μπιλ Γκέιτς μπορεί να μην διοικεί πλέον την Microsoft, ωστόσο συνεχίζει να επενδύει σε διάφορες μάλλον άγνωστες εταιρείες και, παράλληλα, να κάνει φιλανθρωπίες.

Το ResearchGate, με έδρα το Βερολίνο, ξεκίνησε στη Silicon Valley και δεν παράγει (προς το παρόν τουλάχιστον) καθόλου έσοδα, κάτι που αποτελεί μια εξαίρεση στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Γκέιτς. Ιδρύθηκε το 2008 από τον Αϊτζάντ Μάντις με στόχο να φέρει πιο κοντά τους επιστήμονες από όλες τις χώρες.

Πρόκειται για ένα ένα φόρουμ όπου, μεταξύ άλλων, οι ερευνητές ανταλλάσσουν στοιχεία από τις επιστημονικές μελέτες τους, καθώς και ένα μεγάλο όγκο στοιχείων που μπορεί να φθάνει το 95% και τα οποία προκύπτουν από τις έρευνες στα εργαστήριά τους, αλλά ποτέ δεν δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά. Όπως δήλωσε ο κ. Μάντις, στόχος είναι «ένα κίνημα ανοικτής επιστήμης όπου τα δεδομένα και οι πληροφορίες είναι ελεύθερα διαθέσιμα, επιταχύνοντας έτσι την επιστημονική πρόοδο και καινοτομία».

Πριν μερικούς μήνες οι Μάντις και Γκέιτς συναντήθηκαν στη Γαλλία και ο πρώτος έπεισε τον δεύτερο να επενδύσει στο ResearchGate ένα ποσό που ακόμα δεν έχει αποκαλυφθεί. Ήδη άλλα επενδυτικά κεφάλαια, όπως τα Tenaya Capital, Thrive Capital, Dragoneer Investment Group κ.α. έχουν ήδη επενδύσει στο ερευνητικό κοινωνικό δίκτυο, το οποίο έχει 2,9 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, αν και μόνο το ένα τρίτο από αυτούς είναι σχετικά συχνοί χρήστες.

Το φιλανθρωπικό Ίδρυμα του Γκέιτς και της συζύγου του Μελίντα έχει δώσει δισεκατομμύρια δολάρια σε μη κυβερνητικές οργανώσεις που αγωνίζονται για την καταπολέμηση των ασθενειών στις φτωχές χώρες ιδίως της Αφρικής (ελονοσία, AIDS κ.α.). Ο ιδρυτής του ResearchGate έπεισε τον Γκέις ότι το «Facebook των επιστημόνων» μπορεί να βοηθήσει και προς αυτή την κατεύθυνση, επειδή θα διευκολυνθούν οι γιατροί των αναπτυσσόμενων χωρών να ζητήσουν βοήθεια από συναδέλφους τους των αναπτυγμένων κρατών.

Το ResearchGate φιλοδοξεί, με την χρηματοδοτική στήριξη του Γκέιτς και των άλλων επενδυτών, να διευρύνει τη βάση των χρηστών του, καθώς και την συχνότητα εμπλοκής τους στο δίκτυο. Παράλληλα, αναζητά τρόπους να «γεννήσει» έσοδα με διάφορες ιδέες, όπως μια ηλεκτρονική αγορά επιστημονικού εξοπλισμού και υπηρεσιών, όπου κάθε ερευνητής θα μπορεί να αγοράσει π.χ. καλλιέργειες κυττάρων ή άλλα αναγκαία υλικά για τη δουλειά του.

Πηγή: ΑΜΠΕ

http://www.naftemporiki.gr/story/661078

Φ.Ε.Κ.1327/τ.Β΄/30-05-2013: Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Π1β/Γ.Π. οικ.4866/11−1−2012 (Φ.Ε.Κ. 152/2012 τ.Β΄) απόφασης «Τροποποίηση της αριθμ. Γ2β/147/15−1−1999 (Φ.Ε.Κ. 21/1999 τ.Β΄) απόφασης περί σύστασης επιτροπών που απαιτούνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στην εφαρμογή προγραμμάτων παιδικής προστασίας.

Αριθμ. Δ27 – οικ. 16952-707-2013 KYA

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Π1β / Γ.Π. οικ. 4866 / 11−1−2012 (Φ.Ε.Κ. 152/2012 τ.Β΄) απόφασης «Τροποποίηση της αριθμ. Γ2β / 147 / 15−1−1999 (Φ.Ε.Κ. 21/1999 τ.Β΄) απόφασης περί σύστασης επιτροπών που απαιτούνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στην εφαρμογή προγραμμάτων παιδικής προστασίας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/2005 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β)  Της  παραγράφου  3  του  άρθρου  1  του  Νόμου 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 213 /1995 τ.Α΄).
γ) Των άρθρων 94 παράγραφος 3Β περίπτ. 9, 10 και 22, και 282 παράγραφος 1 περίπτ. γ΄ και 283 παράγραφος 3
του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/2010 τ.Α΄).
2.  Την  αριθμ.  Φ.  104  /  Γ2γ  /  7802  /  1982  απόφαση «Ανασύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων Ιδρυμάτων
παιδικής προστασίας και σύσταση νέων επιτροπών» (Φ.Ε.Κ. 839/1982 τ.Β΄) όπως διατηρήθηκε με την όμοια της αριθμ. Δ3 / 727 / 1992 (Φ.Ε.Κ. 578/1992 τ.Β΄).
3. Την αριθμ. Π2β / 2808 /1997 απόφαση «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών  − Παιδικών − Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» (Φ.Ε.Κ. 645/1997 τ.Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. Π1β / Γ.Π. οικ. 14951 / 9−10−2001 απόφαση «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Φ.Ε.Κ. 1397/2001 τ.Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την αριθμ. Π2β / Γ.Π. οικ. 14957/2001 απόφαση «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ − ΜΕΑ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Φ.Ε.Κ. 1397/2001 τ.Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την αριθμ. οικ. 1277/1999 απόφαση «Κωδικοποίηση και συμπλήρωση των προϋποθέσεων και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας εξοχών» (Φ.Ε.Κ. 199/1989 τ.Β΄).
7. Την αριθμ. Γ2β /147 /1999 απόφαση «Σύσταση επιτροπών που απαιτούνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στην εφαρμογή προγραμμάτων παιδικής προστασίας» (Φ.Ε.Κ. 21 /1999 τ.Β).
8. Την αριθμ. Π1β / Γ.Π. οικ. 4866 / 2012 απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ2β / 147 / 15−1−1999 (Φ.Ε.Κ. 21/1999 τ.Β΄) απόφασης περί σύστασης επιτροπών που 20616  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) απαιτούνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στην εφαρμογή προγραμμάτων παιδικής προστασίας» (Φ.Ε.Κ. 152/2012 τ.Β΄).
9. Την αριθμ. οικ. 14362 / 20 / 18−7−2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο» (Φ.Ε.Κ. 2166/2012 τ.Β΄).
10. Την αναγκαιότητα σύστασης επιτροπής σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Χώρας για την εξέταση της καταλληλότητας ακινήτων των δομών που έχει την ευθύνη αδειοδότησης.
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 65/2011 (Φ.Ε.Κ. 147Α΄) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (Φ.Ε.Κ. 141Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρών και Υφυπουργών».
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
1. Η παράγραφος (2) του άρθρου 2 της αριθμ. Π1β/Γ.Π. οικ. 4866/2012 απόφασης «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ2β/147/15−1−1999 (Φ.Ε.Κ. 21/1999 τ.Β΄) απόφασης περί σύστασης επιτροπών που απαιτούνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στην εφαρμογή προγραμμάτων παιδικής προστασίας» (Φ.Ε.Κ. 152/2012 τ.Β΄) τροποποιείται ως εξής: Απαλείφεται η φράση «Παιδικών Εξοχών».
2. Στην αριθμ. Π1β/Γ.Π. οικ. 4866 / 2012 απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ2β/147/15−1−1999 (Φ.Ε.Κ. 21/1999 τ.Β΄) απόφασης περί σύστασης επιτροπών που απαιτούνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στην εφαρμογή προγραμμάτων παιδικής προστασίας» (Φ.Ε.Κ. 152/2012 τ.Β΄) προστίθεται άρθρο 3 ως εξής:

Άρθρο 3
Συστήνεται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Χώρας Επιτροπή αποτελούμενη από:
α) ένα γιατρό υγειονολόγο ή έναν επόπτη δημόσιας υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και όπου δεν υπάρχει της οικείας Περιφέρειας
β) ένα διοικητικό υπάλληλο της Διεύθυνσης που ασκεί αρμοδιότητες σε θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
γ) ένα μηχανικό της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και όπου δεν υπάρχει της οικείας Περιφέρειας.
Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η εξέταση της καταλληλότητας των ακινήτων (εκτάσεις και οικήματα) των
Παιδικών Εξοχών, των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ − ΜΕΑ) και γενικά των δομών Παιδικής Προστασίας η αδειοδότηση των οποίων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Περιφερειών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτά συγκεντρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις των αντίστοιχων αποφάσεων που ορίζουν τις προδιαγραφές για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
Κατά τα λοιπά η αριθμ. Π1β / Γ.Π. οικ. 4866 /11−1−2012 (Φ.Ε.Κ. 152/2012 τ.Β΄) απόφαση ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 30 Μαΐου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,   ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

MERS κορονα ϊ ός – Νεώτερα Δεδομένα

ΚΕΕΛΠΝΟ:

Οδηγίες για την αντιμετώπιση του κορονοϊού MERS-CoV

Εγρήγορση στην Ευρώπη από το νέο θανατηφόρο κορονοϊό MERS-CoV. Οι οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ στις μονάδες υγείας ενόψει πιθανών κρουσμάτων στην Ελλάδα.

Προβληματισμό και υγειονομική επιτήρηση προκαλεί η επίπτωση που έχει ένας νέος ιός που εντοπίσθηκε αρχικά στη Σαουδική Αραβία και περνά στην Ευρώπη.

Μέχρι χθες, σύμφωνα με το ΚΕΕΛΠΝΟ, είχαν επιβεβαιωθεί 53 κρούσματα λοίμωξης σε ανθρώπους με το νέο στέλεχος κορονοϊού, τα οποία σχετίστηκαν με σοβαρή νόσο του κατωτέρω αναπνευστικού και οδήγησαν σε 30 θανάτους παγκοσμίως.

Διαβάστε το  Δελτίο του ΚΕΛΛΠΝΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_3-6-13_MERS CoV

Δοκιμαστικό…ξανά…

Hello World!

Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος